Kadry i Płace, wynagrodzenia, rozliczenia ZUS, sporządzanie deklaracji DRA, RCA, RZA, naliczanie nadgodzin, wyliczanie ekwiwalentów, to tylko kilka z obowiązków właścicieli jakie muszą spełnić aby zgodnie z przepisami prawa prowadzić firmę. Przepisy prawa pracy zmieniają się w ciągu roku kilkakrotnie, co jest wyzwaniem dla Pracodawców, którzy ze względu na brak czasu nie mogą być z nimi na bieżąco. Problematyczne dla naszych klientów są wynagrodzenia, rozliczenia ZUS, rozliczanie listy płac czy ewidencja czasu pracy. W związku z tym nasze biuro rachunkowe BMT proponuje dla naszych klientów kompleksowe rozwiązania, a obsługa kadrowo płacowa obejmować będzie:

 1. Sporządzanie umów o pracę oraz dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników;
 2. Sporządzanie dokumentacji związanej ze zwalnianiem pracowników;
 3. Sporządzanie Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagrodzeń;
 4. Prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników;
 5. Sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń;
 6. Sporządzanie pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników;
 7. Wyliczanie urlopów, ekwiwalentów, wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, ojcowskich, macierzyńskich oraz premii, nagród i odpraw;
 8. Sporządzanie umów cywilnoprawnych (umów zlecenie i o dzieło) wraz z rachunkami;
 9. Sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe;
 10. Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11oraz PIT8B;
 11. Naliczanie miesięcznych zaliczek PIT-4 na podatek dochodowy pracowników oraz sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R;
 12. Sporządzanie zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu pracowników;
 13. Sporządzanie regulaminu ZFŚS oraz rozliczenia z tym związane;
 14. Rozliczenia zajęć komorniczych pracowników;
 15. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, rozliczeniowych oraz aktualizacyjnych;
 16. Sporządzanie raportów RMUA;
 17. Przygotowywanie i składanie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS-IWA
 18. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
 19. Przygotowanie dokumentów A1;
 20. Monitorowanie okresowych badań lekarskich;
 21. Monitorowanie aktualności szkoleń pracowników w tym szkoleń BHP;
 22. Rozliczanie PFRON-u;
 23. Sporządzanie sprawozdań, związanych z zatrudnieniem i płacami, wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny;
 24. Kontakt z Urzędem Skarbowym, ZUS, Urzędem Pracy, PFRON, Inspekcją Pracy i Inspekcją Sanitarną;
 25. Rekrutacje pracowników;
 26. Opracowywanie zakresów odpowiedzialności pracowników;
 27. Prowadzenie dokumentacji wypadkowej oraz powypadkowej;
 28. Tworzenie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.

Zapraszamy do współpracy !!!