Pełna księgowość – Biuro rachunkowe BMT Kraków Nowa Huta. Pełna księgowość to rozliczenia podatkowe polegające na najbardziej złożonym i skomplikowanym systemie księgowania przychodów i kosztów w prowadzonej działalności gospodarczej. Pomimo tego, że jest to bardzo skomplikowany sposób rozliczeń najbardziej rzetelnie pokazuje sytuację finansową firmy. Obowiązek prowadzenia rozliczeń finansowych poprzez pełną księgowość mają: osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie których przychód netto w przeliczeniu na złotówki wynosi co najmniej równowartość 1 200 000,00 euro. Powierzenie nam swoich rozliczeń zaoszczędzi Państwu czas, ponieważ pełna księgowość to żmudne i długotrwałe ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń księgowych zachodzący w firmie.

Biuro rachunkowe BMT oferuje Państwu:

 1. Ewidencje zakupów i sprzedaży VAT;
 2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 3. Opracowanie rachunkowości i planu kont;
 4. Sporządzanie zeznań podatkowych;
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych);
 6. Pomoc w przygotowaniu dokumentów zgłoszeniowych do KRS;
 7. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych;
 8. Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych;
 9. Wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT);
 10. Sporządzanie rocznej deklaracji CIT;
 11. Sporządzanie sprawozdań statycznych do Głównego Urzędu Statystycznego;
 12. Prowadzenie bieżącej dokumentacji;
 13. Kontrola dokumentów;
 14. Wystawianie: not obciążeniowych, not korygujących, kompensat należności;
 15. Prowadzenie kontroli nad wpływami należności;
 16. Wyliczanie odsetek podatkowych;
 17. Wypełnianie wniosków kredytowych;
 18. Sporządzanie oraz wysyłanie do urzędu wszelkich deklaracji w tym Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK);
 19. Kontakt z Urzędem Skarbowym.