Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych, a stawki VAT 

Ze względu na coraz częściej pojawiające się wątpliwości naszych klientów w kwestii odwrotnego obciążenia napiszemy kilka słów wyjaśniających.

Odwrotne obciążenie to mechanizm polegający na tym, że obowiązek rozliczenia podatku VAT został przełożony ze sprzedawcy lub wykonawcy usługi na nabywcę. Nie każda usługa powoduje konieczność rozliczania się mechanizmem odwrotnego obciążenia. Aby mogło dojść do zastosowania metody odwrotnego obciążenia zarówno sprzedawca jak i nabywca muszą być czynnymi podatnikami VAT. Dodatkowo w przypadku branży budowlanej mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczy podwykonawcy, a sprzedaż nie może być zwolniona od podatku VAT. Listę usług które podlegają odwrotnemu obciążeniu zawiera załącznik 14 ustawy o podatku VAT.

Należy pamiętać, że podmiot wystawiający fakturę VAT zobowiązany jest do umieszczenia na niej informacji o treści „odwrotne obciążenie”, a także wskazać odpowiednie PKWiU. Nie powinien natomiast podawać stawki VAT. Usługodawca objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia zobowiązany jest do dostarczenia oprócz deklaracji VAT- 7 również deklarację VAT-27, która stanowi informację na temat sprzedaży objętej tym mechanizmem. Wystawiając fakturę należy dokładnie sprawdzić czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT (można to zrobić na stronie Ministerstwa Finansów – niestety jak na razie baza ta nie jest aktualizowana na bieżąco, dlatego lepiej pobrać oświadczenie bezpośrednio od kontrahenta wtedy nikt nie zarzuci nam zaniechania). Umowy oraz zlecenia podpisywane z kontrahentami powinny wyraźnie wskazywać czy usługi świadczone są jako podwykonawca, Generalny Wykonawca czy Inwestor.

Muszą Państwo pamiętać, że to na Państwa barkach będzie spoczywać odpowiedzialność za udowodnienie, że dany kontrahent w dniu dokonywania sprzedaży był czynnym podatnikiem VAT. Dlatego, aby unikną późniejszych problemów podczas kontroli Urzędu Skarbowego zachęcamy do spisywania umów, w których wyraźnie określone będą strony umowy.

Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych, a stawki VAT to zagadnienie które stało się obecnie jednym z największych wyzwań dla księgowych. Problem stanowi prawidłowe zakwalifikowanie np. danej usługi do tego czy będzie wobec niej zastosowany mechanizm odwrotnego obciążenia czy nie. Oczywiście jest wskazany katalog zamknięty usług których dotyczy odwrotne obciążenie, ale katalog wskazuje tylko punkty PKWiU. Nie ma nigdzie konkretnie wskazanych usług podlegających odwrotnemu obciążeniu i niestety, ale dochodzi do takich sytuacji, że wynajęcie koparki bez operatora podlega pod 23% stawkę podatku VAT, a wynajęcie koparki z operatorem podlega odwrotnemu obciążeniu.

Nasza praktyka (w szczególności w branży budowlanej) pokazuje, że wprowadzenie odwrotnego obciążenia spowodowało wydłużenie terminu zwrotu VAT do pełnych 60 dni. Mówimy tutaj oczywiście o rynku Krakowskim. Spotykamy się również z częstymi kontrolami lub czynnościami sprawdzającymi ze strony Urzędu Skarbowego gdy zwrot VATu jest duży.

 

28.11.2017r.

Udostępnij: