Książka przychodów i rozchodów – rozliczenia podatkowe. KPiR jest uproszoną formą ewidencji zdarzeń gospodarczych, gdzie najważniejsze jest w niej księgowanie wszystkich przychodów i kosztów związanych zarówno z zakupem materiałów jak i wynagrodzeniami pracowników, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzoną działalnością. KPiR muszą prowadzić: osoby fizyczne które jako formę opodatkowania wybrały podatek liniowy lub zasady ogólne oraz spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne, spółki partnerskie, których przychody ze sprzedaży netto nie przekroczyły równowartości 1 200 000,00 euro.

Jeżeli pragną Państwo skupić się na rozwoju przedsiębiorstwa zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Dla nas prowadzenie książki przychodów i rozchodów to przyjemność.

W zakresu usług wchodzi:

  1. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR);
  2. Prowadzenie rejestru VAT;
  3. Sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK);
  4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz przebieg ewidencji samochodów;
  5. Ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy PIT, deklaracji VAT lub VAT-7;
  6. Sporządzanie zeznań podatkowych PIT-37, PIT-37L, PIT-36L , PIT36 itd.

Należy pamiętać że od stycznia 2018r. obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT będzie obejmował również mikroprzedsiębiorców. Dodatkowo na życzenie Urzędu Skarbowego podatnik będzie zmuszony wysłać również pozostałe JPK tzn: JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR, JPK_WB, JPK_PKPiR, JPK_EWP w związku z tym zachęcamy Państwa do współpracy w celu uniknięcia problemów z rozliczeniami oraz prawidłowym wykonywaniem obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa.