Na podstawie zmiany Ustawy o podatku od towarów i usług poprzez dodanie rozdziału 1 a do obrotu prawnego zostanie wprowadzony zapis o tzw. split payment – metoda podzielonej płatności, która w Polsce ma obowiązywać od kwietnia 2018r.

Metoda podzielonej płatności będzie na razie dobrowolna i o jej wyborze będzie decydował nabywca. W związku z tym nawet jeżeli Państwo nie będziecie chcieli korzystać z możliwości nowej płatności nie wyklucza to sytuacji w której Państwo otrzymacie taki przelew. Jedni nabywcy mogą Państwu płacić tradycyjną metodą, a inni metodą podzielonej płatności. Może spowodować to nie potrzebne zamieszanie. Dodatkowo osoby które będą chciały skorzystać z metody podzielonej płatności uzyskają z tego powodu korzyści w tym np. szybszy zwrot VAT w ciągu 25 dni bez pisania wniosków do Urzędu Skarbowego. Innymi korzyściami wynikającymi ze stosowania powyższej metody będzie: brak odpowiedzialności solidarnej, ulga za wcześniejszą zapłatę podatku VAT, odsetki od zaległości nie będą podwyższone oraz środki na koncie VAT będą oprocentowane. Natomiast należy pamiętać o tym, że pieniądze na subkoncie VAT nie będą wchodzić do masy spadkowej, a odsetki  nie będą kosztem uzyskania przychodu). Split payment działa tylko pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Nie będziemy natomiast split payment używać w przypadku kompensat czy np. umów barterowych.

Dlatego Biuro rachunkowe BMT wychodzi na przeciw potrzebą swoich klientów i w tym zakresie możemy:

  1. Przeszkolić Państwa z split payment – metody podzielonej płatności,
  2. Wyliczyć ulgi jakie przysługują w związku ze stosowaniem split payment,
  3. Kontrolować rozliczenia VAT,
  4. Kontrolować rozrachunki z kontrahentami,
  5. Kontaktować się z Urzędem Skarbowym.

Pomoże to Państwu szybciej odzyskać VAT!

Jeżeli temat split payment zaciekawił Państwa zapraszamy na naszego bloga.