MAŁY ZUS

MAŁY ZUS – ZUS OD PRZYCHODU Od dnia 01.01.2019r. przedsiębiorcy którzy chcą opłacać niższe składki na ubezpieczenie społeczne będą mogli przejść na tzw. „MAŁY ZUS”. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie opłacał składki od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od przychodów osiąganych z prowadzonej działalności. Warunki uprawniające do skorzystania z „MAŁEGO ZUSU” w danym roku […]

E-składka

Nowy sposób dokonywania przelewów do ZUS – E-składka Od 01.01.2018r. zmianie ulega sposób zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusze. Zmiana będzie polegać na tym, że zamiast dotychczasowych trzech, a nawet czterech przelewów bankowych do ZUS przedsiębiorcy będą opłacać składki na jeden rachunek bankowy. Rachunek bankowy będzie indywidualnie przypisany do każdego przedsiębiorcy. Nowy rachunek […]

Działalność gospodarcza, a zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne

Zasiłek chorobowy

Co wolno przedsiębiorcy podczas choroby ? Zacząć wypada od oczywistego stwierdzenia, że przedsiębiorcy, tak samo jak wszyscy mają prawo do choroby. Podobnie jak innym osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, przysługuje im wtedy prawo do zasiłku, a po jego wyczerpaniu, prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Podstawą wypłacania wskazanych świadczeń, jest ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w […]

Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych, a stawki VAT  Ze względu na coraz częściej pojawiające się wątpliwości naszych klientów w kwestii odwrotnego obciążenia napiszemy kilka słów wyjaśniających. Odwrotne obciążenie to mechanizm polegający na tym, że obowiązek rozliczenia podatku VAT został przełożony ze sprzedawcy lub wykonawcy usługi na nabywcę. Nie każda usługa powoduje konieczność rozliczania się mechanizmem […]

Odpisy amortyzacyjne od samochodu wykorzystywanego prywatnie

Koszty uzyskania przychodu od samochodu

Odpisy amortyzacyjne od samochodu wykorzystywanego prywatnie (koszty uzyskania przychodu) – odliczenia od podatku dochodowego PIT Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie, kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zakupiła samochód osobowy dla celów prowadzenia tej działalności, może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, pomimo wykorzystywania samochodu w sposób mieszany tj. zarówno służbowo, jak i prywatnie. Powyższe pytanie zadaje sobie liczne […]

Split Payment – Metoda podzielonej płatności

Split Payment – metoda podzielonej płatności będzie obowiązywać w polskim systemie prawnym od kwietnia 2018r. Metoda podzielonej płatności na razie będzie dobrowolna i polegać będzie na tym, że to nabywca według własnego uznania będzie decydował w jaki sposób zapłaci sprzedawcy za fakturę. Czy będzie to tradycyjny sposób czyli cała faktura netto + VAT, czy metodą […]