Nowy sposób dokonywania przelewów do ZUS – E-składka

Od 01.01.2018r. zmianie ulega sposób zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusze. Zmiana będzie polegać na tym, że zamiast dotychczasowych trzech, a nawet czterech przelewów bankowych do ZUS przedsiębiorcy będą opłacać składki na jeden rachunek bankowy.

Rachunek bankowy będzie indywidualnie przypisany do każdego przedsiębiorcy. Nowy rachunek bankowy składa się z: 2 cyfr kontrolnych, 11 cyfr stałego numeru, 3 cyfr liczby uzupełniającej oraz 10 cyfr, które są NIPem danego przedsiębiorcy.

Informację o indywidualnym rachunku bankowym przedsiębiorcy otrzymają drogą pisemną na wskazany do CEiDG adres korespondencyjny. Informacja o numerze rachunku bankowego ma zostać przesłana do każdego przedsiębiorcy do 31.12.2017 r. W przypadku nie otrzymania numeru rachunku należy zgłosić się do ZUS-u. Należy pamiętać także o aktualizacji adresu do korespondencji w razie jakichkolwiek zmian!

E-składką będą opłacane zarówno ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgodnie z nowymi zasadami wykonując przelew, przedsiębiorca poda jedynie numer rachunku bankowego bez konieczności podawania numeru NIP, REGONu, PESLA czy imienia i nazwiska. Wpłata zostanie automatycznie zaksięgowana na indywidualne konto przedsiębiorcy. Składki zostaną rozdzielone zgodnie z deklaracją DRA na poszczególne ubezpieczenia i fundusze.

Należy pamiętać, że w przypadku zaległości w opłacaniu składek ZUS zgodnie z nowym przelewem, spływające do ZUS pieniądze najpierw zostaną zaliczone na poczet zaległości, a nie na bieżące rozliczenia.

Po 31.12.2017r. nie ma możliwości opłacania składek na poprzednie rachunki bankowe. W momencie błędnego dokonania przelewu składka zostanie zwrócona na konto przedsiębiorcy.

 

15.12.2017r.

Udostępnij: