Split Payment – metoda podzielonej płatności będzie obowiązywać w polskim systemie prawnym od kwietnia 2018r. Metoda podzielonej płatności na razie będzie dobrowolna i polegać będzie na tym, że to nabywca według własnego uznania będzie decydował w jaki sposób zapłaci sprzedawcy za fakturę. Czy będzie to tradycyjny sposób czyli cała faktura netto + VAT, czy metodą split payment tzn. na rachunek sprzedawcy trafi tylko kwota netto, a kwota VAT zostanie przelana na specjalny rachunek VAT (subkonto). Zapłata metodą podzielonej płatności nie oznacza, że nabywca wszystkie płatności musi dokonywać w ten sposób. Przedsiębiorca jeden przelew może puścić metoda tradycyjną, a drugi przelew split payment.

Co ważne dostęp do rachunku VAT będzie miał tylko Urząd Skarbowy. Bez jego zgody przedsiębiorca nie będzie mógł wypłacać pieniędzy z subkonta. Po złożeniu deklaracji VAT w momencie konieczności zapłaty podatku VAT, Urząd Skarbowy ściągnie pieniądze z subkonta. Gdy z deklaracji będzie wynikać różnica między zebranymi środkami na subkoncie, trzeba będzie ją dopłacić. Natomiast gdy z deklaracji VAT wyniknie zwrot US zwrócić różnicę.

Może dojść do sytuacji, w której na rachunku bankowym VAT będą zgromadzone środki, a nie będziemy mieli ich z czym rozliczyć. W związku z tym, aby odzyskać środki zgromadzone na rachunku VAT będziemy musieli wystąpić z pismem do Naczelnika Urzędu Skarbowego. US ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli wszystko będzie w porządku, Urząd Skarbowy dokona przelewu na rachunek obrotowy.

Split payment działa tylko pomiędzy czynnymi Vatowcami!

Split payment nie dotyczy płatności kartą oraz gotówką, nie będzie dotyczył także rozliczania kompensat.

Korzyści z zastosowania metody podzielonej płatności:

  1. 25 dni na zwrot Vatu (bez konieczności pisania pism do Urzędu Skarbowego o przyspieszenie zwrotu);
  2. jeżeli dokonamy wcześniej zapłaty VATu możemy uzyskać ulgę;
  3. nie będą liczone podwyższone odsetki;
  4. nie będziemy ponosić odpowiedzialności solidarnej;
  5. rzadsze kontrole US;
  6. środki na rachunku VAT będą oprocentowane;

Należy pamiętać, że środki zgromadzone na rachunku VAT nie wejdą do masy spadkowej.

W związku ze zmianami w sposobie płatności banki mają obowiązek przygotować przelewy w taki sposób, aby przedsiębiorcy mogli dokonywać przelewów metodą split payment. W trakcie dokonywania przelewu należy wpisać NIP sprzedawcy i numer faktury.

 

24.11.2017r.

Udostępnij: