Zasiłek chorobowy

Co wolno przedsiębiorcy podczas choroby ? Zacząć wypada od oczywistego stwierdzenia, że przedsiębiorcy, tak samo jak wszyscy mają prawo do choroby. Podobnie jak innym osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, przysługuje im wtedy prawo do zasiłku, a po jego wyczerpaniu, prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Podstawą wypłacania wskazanych świadczeń, jest ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w […]

Udostępnij: